Công văn 3109/TCT-CS

Công văn số 3109/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT do Tổng Cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3109/TCT-CS thuế suất thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3109/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2810/CT-QLNCCTN ngày 16/7/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về thuế suất thuế GTGT công trình xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3p Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17/6/2003 quy định mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Xây dựng, lắp đặt”.

- Mục II Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/203 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng

- Tại công văn số 8482 TC/TCT ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Bộ Tài chính đồng ý cho phép các đơn vị chậm đăng ký danh sách các hợp đồng xây lắp với cơ quan thuế đến trước ngày 01/6/2004 được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang

Căn cứ các quy định nêu trên, công trình xây dựng trụ sở cơ quan quân sự thị xã Cam Ranh và trụ sở làm việc của UBND xã Sơn Tân, Thị xã Cam Ranh được ký hợp đồng vào ngày 26/12/2003 và ngày 25/12/2003, nếu công trình khởi công trong năm 2003 thì chậm nhất đến trước ngày 01/6/2004 cơ sở xây dựng phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để áp dụng thuế suất 5%. Trường hợp trong năm 2003 công trình chưa khởi công, chưa phát sinh khối lượng, sang năm 2004 mới khởi công xây dựng công trình thì giá trị công trình xây dựng hoàn thành áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điểm 3p Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17/6/2003.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện truy thu thuế đúng quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3109/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3109/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3109/TCT-CS thuế suất thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3109/TCT-CS thuế suất thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3109/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3109/TCT-CS thuế suất thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3109/TCT-CS thuế suất thuế GTGT

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực