Công văn 311/TCT-CS

Công văn 311/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 311/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng, (s 5 đường Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng).

Trả lời công văn số 9524/CT-TTHT ngày 22/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 41/CV-CTCP ngày 08/08/2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Căn cứ khoản 1, Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mu số B02-DN) của doanh nghiệp;

Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 3397/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng về việc sử dụng hóa đơn và kê khai thuế GTGT khi Công ty bán mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho Chi nhánh tại tỉnh Long An.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng, trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng sử dụng hóa đơn không có thuế GTGT khi xuất mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khu Thủy sản Hải Phòng tại tỉnh Long An thì:

- Về thuế GTGT: Đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

- Về thuế TNDN: Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng căn cứ thực tế hạch toán kế toán của đơn vị đthực hiện kê khai thuế TNDN phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thuế và kế toán đảm bảo không trùng lp doanh thu, chi phí giữa Chi nhánh và Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK-TCT;
- We
bsite TCT;
- L
ưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 311/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu311/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 311/TCT-CS

Lược đồ Công văn 311/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 311/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu311/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 311/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 311/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

            • 19/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực