Công văn 311/UBND-KTTH

Công văn 311/UBND-KTTH năm 2014 phê duyệt mức chi và kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Công văn 311/UBND-KTTH 2014 mức chi kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2013.

Nội dung toàn văn Công văn 311/UBND-KTTH 2014 mức chi kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/UBND-KTTH
V/v phê duyệt mức chi và kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Xét đề nghị tại Công văn số 550/STC-TCDN ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Sở Tài chính về việc chính sách hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập (Công văn kèm theo), Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về chủ trương, đồng ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên. Cụ thể:

- Thống nhất phê duyệt nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho một hợp tác xã mới thành lập tối đa là: 14.300.000 đồng (Mười bốn triệu, ba trăm ngàn đồng). Thời gian áp dụng mức chi được thực hiện từ ngày 01/01/2012.

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Năm 2012: từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đã phân bổ trong dự toán năm 2012 cho Liên minh Hợp tác xã Tỉnh;

+ Từ năm 2013 trở đi: bố trí vào dự toán hàng năm của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính bổ sung kinh phí năm 2012 cho đơn vị thực hiện. Liên minh Hợp tác xã Tỉnh có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Kho bc Nhà nưc Tnh;
- Lưu VT + KTTH-Song.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tôn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 311/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu311/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2012
Ngày hiệu lực28/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 311/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 311/UBND-KTTH 2014 mức chi kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 311/UBND-KTTH 2014 mức chi kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập Đồng Tháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu311/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Tôn Hoàng
        Ngày ban hành28/05/2012
        Ngày hiệu lực28/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 311/UBND-KTTH 2014 mức chi kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập Đồng Tháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 311/UBND-KTTH 2014 mức chi kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập Đồng Tháp