Công văn 3110/TCT-CS

Công văn số 3110/TCT-CS về việc xử lý đối với doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3110/TCT-CS xử lý doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3110/TCT-CS
V/v xử lý hành vi bán TSCĐ thấp hơn giá trị còn lại

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 8745/CT-HTr ngày 28/5/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế, tại điểm 2.2 Mục XII Phần B Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong trường hợp:

2.2. Qua kiểm tra hàng hoá mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hoá mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá giao dịch theo thoả thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hoá, dich vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp".

Theo đó, trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm Điều 26 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ (hạch toán giá trị hàng hóa bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường) thì cơ quan thuế thực hiện ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp. Nguyên tắc, căn cứ để ấn định thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3110/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3110/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2009
Ngày hiệu lực 31/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3110/TCT-CS xử lý doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3110/TCT-CS xử lý doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3110/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 31/07/2009
Ngày hiệu lực 31/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3110/TCT-CS xử lý doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại

Lịch sử hiệu lực Công văn 3110/TCT-CS xử lý doanh nghiệp có hành vi bán tài sản cổ định thấp hơn giá trị còn lại

  • 31/07/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/07/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực