Công văn 3110/TCT-PCCS

Công văn số 3110/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể

Nội dung toàn văn Công văn 3110/TCT-PCCS hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3110/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế khi giải thể

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 263 CT/TTHT ngày 1/3/2006 của Cục thuế tỉnh Nghệ An hỏi về việc hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 158 Chương VIII Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định thủ tục giải thể doanh nghiệp:

"1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

…c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các Khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp…

5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các Khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh".

Tại Điểm 8 Mục IV Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế hướng dẫn: "doanh nghiệp chấm dứt tồn tại như giải thể, phá sản, chấm dứt kinh doanh,… phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ đóng mã số thuế gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

- Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải thể yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế"

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn nêu trên thì khi có quyết định giải thể, cơ sở kinh doanh vẫn tồn tại mã số thuế cho đến khi đóng mã số thuế. Chỉ khi hoàn thành xong toàn bộ thủ tục giải thể (không vượt quá 6 tháng), cơ quan đăng ký kinh doanh mới xóa tên cơ sở kinh doanh giải thể. Vì vậy doanh nghiệp giải thể vẫn thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3110/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3110/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3110/TCT-PCCS hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3110/TCT-PCCS hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3110/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/08/2006
        Ngày hiệu lực24/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3110/TCT-PCCS hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3110/TCT-PCCS hoàn thuế khi doanh nghiệp giải thể

           • 24/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực