Công văn 3112/TCHQ-TXNK

Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3112/TCHQ-TXNK 2019 hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3112/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh
(Đ/c: Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 1904-1/UC2019 ngày 19/04/2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là Closure tape Y4384. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại điểm 1.b do không có tài liệu kỹ thuật gửi kèm hồ sơ (điểm 19 Mục D Đơn đề nghị).

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần Diana Unicharm - Bắc Ninh biết và thực hiện./,

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTXNK-PL(Đ. Hằng) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3112/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3112/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3112/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3112/TCHQ-TXNK 2019 hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3112/TCHQ-TXNK 2019 hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3112/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3112/TCHQ-TXNK 2019 hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3112/TCHQ-TXNK 2019 hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384

            • 20/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực