Công văn 3115/BYT-BH

Công văn 3115/BYT-BH năm 2019 về mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid) do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3115/BYT-BH 2019 mã hóa trích chuyển dữ liệu đối với khí NO Nitric oxid


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3115/BYT-BH
V/v mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid)

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1760/BHXH-DVT đề ngày 22/5/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị một số nội dung trong đó có nội dung hướng dẫn cụ thể định dạng dữ liệu, mã hóa, chuẩn hóa dữ liệu đầu ra đối với khí NO (Nitric oxid), thuốc phóng xạ và chất đánh dấu để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) có thể gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Cổng tiếp nhận), về nội dung đối với khí NO, Bộ Y tế cũng nhận được phản ánh, kiến nghị tương tự của một số cơ sở KBCB (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 2). Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 1760/BHXH-DVT và rà soát các quy định, hướng dẫn hiện hành, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp thuốc phóng xạ và chất đánh dấu nói chung, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 7464/BYT-BH ngày 28/12/2017. Đề nghị BHXH Việt Nam rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành để tổ chức thực hiện.

2. Đối với trường hợp khí NO, để phù hợp với tình hình thực tế cũng như tạo thuận lợi cho các cơ sở KBCB trong việc trích chuyển dữ liệu lên Công tiếp nhận của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn định dạng, mã hóa, trích chuyển tương tự như đối với trường hợp khí Oxy, cụ thể như sau:

- Mã hoạt chất (MA_THUOC): 40.573;

- Số đăng ký (SO_DANG_KY): Không bắt buộc đối với khí NO (có mã hoạt chất 40.573);

- Mã nhóm (MA NHOM): Mã 4;

- Chi phí khí NO được tổng hợp vào Bảng 2 (XML2) ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế sẽ bổ sung trong Bộ mã danh mục dùng chung, phiên bản số 7.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chỉnh quy tắc giám định trên Cổng tiếp nhận theo hướng dẫn trên để tạo thuận lợi cho các cơ sở KBCB trong việc trích chuyển dữ liệu chi phí KBCB BHYT.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh, TP trực thuộc TW (Để biết và thực hiện);
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (Để biết và thực hiện);
- Y tế các Bộ, ngành (Để biết và thực hiện);
- Bệnh viện Nhi Trung ương, Bv Nhi đồng 2 (thay trả lời);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3115/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3115/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3115/BYT-BH

Lược đồ Công văn 3115/BYT-BH 2019 mã hóa trích chuyển dữ liệu đối với khí NO Nitric oxid


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3115/BYT-BH 2019 mã hóa trích chuyển dữ liệu đối với khí NO Nitric oxid
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3115/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3115/BYT-BH 2019 mã hóa trích chuyển dữ liệu đối với khí NO Nitric oxid

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3115/BYT-BH 2019 mã hóa trích chuyển dữ liệu đối với khí NO Nitric oxid

           • 04/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực