Công văn 3115/VPCP-KGVX

Công văn 3115/VPCP-KGVX về đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3115/VPCP-KGVX đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3115/VPCP–KGVX
V/v Đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 78/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường ba Vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, lồng ghép nội dung Đề án bảo vệ môi trường 03 vùng kinh tế trọng điểm vào nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo kế hoạch công tác năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Th. 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3115/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3115/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3115/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3115/VPCP-KGVX đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3115/VPCP-KGVX đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3115/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3115/VPCP-KGVX đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3115/VPCP-KGVX đề án bảo vệ môi trường ba vùng kinh tế trọng điểm

              • 17/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực