Công văn 3116/TCT-DNK

Công văn số 3116/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại BITIS miền Bắc

Nội dung toàn văn Công văn 3116/TCT-DNK hoàn thuế GTGT Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3116/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 727/CT-TH&DT ngày 23/5/2006 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại BITIS miền Bắc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1a Mục I Phần D Thông tư số 120/2002/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trong 3 tháng liên tục (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thuộc đối tượng được xét hoàn thuế. Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết là số thuế GTGT phát sinh khi mua hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mua sắm TSCĐ phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại BITIS miền Bắc có phát sinh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chưa khấu trừ hết do khối lượng hàng hóa mua vào lớn từ tháng 7/2005 đến tháng 11/2005 thì Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại BITIS miền Bắc thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT.

Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đã được cơ sở kinh doanh kê khai với cơ quan thuế (bảng kê số 03/GTGT) và hóa đơn GTGT bán hàng của doanh nghiệp đã được kê khai với cơ quan thuế (bảng kê số 02/GTGT).

Để xác định đúng số thuế GTGT được hoàn, Cục thuế phải kiểm tra căn cứ vào các hóa đơn bán hàng và các hóa đơn mua hàng. Trường hợp Doanh nghiệp đã kê khai đủ hóa đơn mua và bán hàng nhưng qua kiểm tra hóa đơn mua hàng phát hiện có hóa đơn ghi chép không đúng quy định thì loại trừ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn đó ra khỏi số thuế GTGT được khấu trừ.

Đối với hàng hóa do Chi nhánh BITIS Hà Nội chuyển về bằng Lệnh Điều động nội bộ thì Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại BITIS miền Bắc vẫn phải hạch toán vào giá trị hàng hóa nhập kho trong kỳ nhưng đối với hàng Điều chuyển nội bộ không lập hóa đơn GTGT thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Đối với trường hợp người mua trả lại hàng hóa, nếu không lập hóa đơn và chứng từ để Điều chỉnh doanh số và thuế theo quy định thì đề nghị Cục thuế kiểm tra thực tế người mua có trả lại hàng hóa không, nếu thực hàng hóa được người mua trả lại, doanh nghiệp bán chỉ vi phạm quy định về kê khai thuế, không làm sai lệch số thuế GTGT được khấu trừ và số thuế phải nộp thì đề nghị Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp, không xử phạt trốn lậu thuế. Nếu hành vi vi phạm kê khai sai làm tăng số thuế đuợc khấu trừ hoặc giảm số thuế đầu ra của doanh nghiệp thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị Cục thuế truy thu đủ số thuế còn thiếu, xử phạt trốn lậu thuế, đồng thời không giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3116/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3116/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3116/TCT-DNK hoàn thuế GTGT Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3116/TCT-DNK hoàn thuế GTGT Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3116/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành24/08/2006
        Ngày hiệu lực24/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3116/TCT-DNK hoàn thuế GTGT Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3116/TCT-DNK hoàn thuế GTGT Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên – Trung tâm thương mại

             • 24/08/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/08/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực