Công văn 3118/BGDĐT-GDMN

Công văn 3118/BGDĐT-GDMN về báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3118/BGDĐT-GDMN báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3118/BGDĐT-GDMN
V/v: Báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố,
 - Ban phụ nữ Quân đội

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập,Vụ Giáo dục Mầm non sẽ tiến hành khảo sát thực trạng tình hình phát triển loại hình giáo dục mầm non dân lập tại các địa phương. Trên cơ sở đó làm căn cứ để xây dựng Quy chế. Để chuẩn bị cho việc khảo sát đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, báo cáo hiện trạng loại hình trường mầm non dân lập tại các tỉnh theo mẫu sau:

1. Tổng số trường, lớp mầm non dân lập

2. Số cán bộ quản lý, giáo viên mầm non dân lập

3. Chủ sở hữu đứng tên thành lập:

- Cộng đồng dân cư (thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn)

- Tổ chức

- Cá nhân

4. Chủ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp:

- Cộng đồng dân cư (thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn)

- Cá nhân

- Tổ chức

5. Việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với giáo viên do:

- Đại diện cộng đồng dân cư (thôn, bản, ấp, xã phưởng)

- Tổ chức, cá nhân

- Ủy ban nhân dân xã/ phường/thị trấn

- Ủy ban nhân dân huyện

- Phòng giáo dục và đào tạo

6. Nguồn kinh phí chi lương và chi thường xuyên:

 - Đóng góp của phụ huynh, cộng đồng

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước:

+  Ủy ban nhân dân xã/phường

+ UBND huyện/thị

+ UBND tỉnh/thành phố.

- Hỗ trợ của tổ chức và cá nhân

7. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng trường, lớp, trang thiết bị:

- Cá nhân

- Tổ chức

- Cộng đồng dân cư: thôn, bản , ấp, xã, phường

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước:

+ Ủy ban nhân dân xã/phường

+ UBND huyện/thị

+ UBND tỉnh/thành phố

8. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

9. Cấp có thẩm quyền nào cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục:

- Ủy ban nhân dân xã/phường

- Uỷ ban nhân dân huyện/thị

- Phòng giáo dục và đào tạo

10. Công tác quản lý cơ sở giáo dục dân lập ( do cấp nào quản lý trực tiếp, kiểm tra, đánh giá).

Lưu ý: Báo cáo đảm bảo chính xác, ngắn gọn, trả lời trực tiếp vào các vấn đề đã định hướng ở trên, không phân tích thêm; Thời gian gửi báo cáo trước ngày 30 tháng 5 năm 2011; Địa chỉ: theo đường công văn về Vụ Giáo dục Mầm non và qua hộp thư điện tử: [email protected]; [email protected] ; ĐT: 0438684665.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Thị Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3118/BGDĐT-GDMN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3118/BGDĐT-GDMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2011
Ngày hiệu lực11/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3118/BGDĐT-GDMN

Lược đồ Công văn 3118/BGDĐT-GDMN báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3118/BGDĐT-GDMN báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3118/BGDĐT-GDMN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Hợp
        Ngày ban hành11/05/2011
        Ngày hiệu lực11/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3118/BGDĐT-GDMN báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3118/BGDĐT-GDMN báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập

              • 11/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực