Công văn 3118/BHXH-TT

Công văn 3118/BHXH-TT năm 2019 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3118/BHXH-TT 2019 đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3118/BHXH-TT
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Truyền thông;
- Báo Bảo hiểm xã hội;
- Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) luôn nhận được sự quan tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh, thành phố) đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT HSSV và đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng HSSV tham gia BHYT, nhất là đối tượng sinh viên. Điều này đặt ra một nhiệm vụ nặng nề cho việc phát triển BHYT HSSV năm học 2019-2020, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT đến với HSSV và các bậc phụ huynh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu có 100% HSSV tham gia BHYT vào cuối năm học 2019-2020, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

- Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong các trường học, giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đối với từng cơ sở giáo dục, đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên, đảm bảo đến hết năm học 2019-2020 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các Sở, ngành có liên quan đẩy mạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh.

- Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách BHYT.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHYT HSSV.

- Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền BHYT HSSV trên trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

- Về nội dung tuyên truyền: chú trọng tuyên truyền tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; việc thực hiện BHYT là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV.

2. Trung tâm Truyền thông phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT HSSV bằng nhiều hình thức phong phú; Xây dựng Chuyên mục tuyên truyền về BHYT HSSV trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH phát hành số báo đặc biệt về chuyên đề BHYT HSSV nhân dịp đầu năm học mới, Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV từ nay đến hết năm 2019.

4. Thông điệp tuyên truyền BHYT HSSV

- “Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên”;

- “Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới”;

- “Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học”;

- “Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân”.

Trên đây là một số nội dung nhằm đẩy mạng công tác tuyên truyền BHYT HSSV nhân dịp năm học mới 2019-2020. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH và Tạp chí BHXH nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3118/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3118/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3118/BHXH-TT

Lược đồ Công văn 3118/BHXH-TT 2019 đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3118/BHXH-TT 2019 đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3118/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành27/08/2019
        Ngày hiệu lực27/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3118/BHXH-TT 2019 đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3118/BHXH-TT 2019 đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

              • 27/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực