Công văn 3119/LĐTBXH-TL

Công văn số 3119/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường sắt VN

Nội dung toàn văn Công văn 3119/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3119/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 đối với khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường sắt VN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 1587/TT-ĐS và số 1588/TT-ĐS ngày của Tổng công ty Đường sắt Việt về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10833/BTC-TCDN ngày , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với khối vận tải thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt là: 242 đồng/1.000 doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 như sau:

- Doanh thu: 2.159.000 triệu đồng

- Lợi nhuận: Cân bằng thu chi

- Nộp ngân sách: Theo quy định của Nhà nước

Đơn giá tiền lương trên không bao gồm tiền lương của phần sửa chữa lớn đầu máy, toa xe.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 277,6 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

4/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không được cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương và phân bổ quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương theo thỏa thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Lê Duy Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3119/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3119/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2006
Ngày hiệu lực08/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3119/LĐTBXH-TL

Lược đồ Công văn 3119/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3119/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3119/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Duy Đồng
        Ngày ban hành08/09/2006
        Ngày hiệu lực08/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3119/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3119/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 khối vận tải đường sắt thuộc TCty đường

              • 08/09/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực