Công văn 3119/TCHQ-GSQL

Công văn số 3119/TCHQ-GSQL về việc tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3119/TCHQ-GSQL tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3119/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty BLUESCOPE BUILDINGS VIệt Nam
(Địa chỉ: Km 28, xã Trường Yên, Yên Mỹ, Hà Tây, Hà Nội).

Trả lời công văn số 25/BBV-09 ngày 22/4/2009 của Công ty TNHH Bluescope Building Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc thanh lý dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 4 mục II; hồ sơ, thủ tục thanh lý thực hiện theo quy định tại điểm 1, mục III Thông tư số 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

2. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi nhập khẩu ban đầu để tìm hiểu thông tin liên quan đến lô hàng nhập khẩu (nếu cơ quan Hải quan còn lưu giữ).

Trường hợp hết thời hạn lưu giữ theo quy định, cơ quan Hải quan không có thông tin về lô hàng nhập khẩu thì Công ty phải có văn bản giải trình kèm hồ sơ thanh lý gửi Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai xuất khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai xuất khẩu hàng để được giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty được biết./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3119/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3119/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3119/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3119/TCHQ-GSQL tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3119/TCHQ-GSQL tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3119/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 01/06/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3119/TCHQ-GSQL tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy

Lịch sử hiệu lực Công văn 3119/TCHQ-GSQL tái xuất máy móc, thiết bị nhà máy

  • 01/06/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực