Công văn 312/CHC-TTHC

Công văn 312/CHC-TTHC về thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hoá chất do Cục Hóa chất ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 312/CHC-TTHC thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC HOÁ CHẤT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 312/CHC-TTHC
V/v thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hoá chất

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất có hiệu lực thi hành được gần một năm. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 108/2008/NĐ-CP đã tỏ ra chưa phù hợp khi áp dụng vào thực tế. Hiện Cục Hoá chất đã kiến nghị và xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định này và xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2008/NĐ-CP để giúp các Sở Công Thương trong việc quản lý hoạt động hoá chất cho phù hợp, Cục Hoá chất hướng dẫn một số nội dung thực hiện như sau:

1. Về xác nhận khai báo hóa chất

Điều 43 của Luật Hóa chất và Điều 18 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý, không quy định Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá chất nguy hiểm (các quy định về sử dụng hoá chất nguy hiểm sẽ được cụ thể hoá trong các văn bản hướng dẫn sau này).

Đề nghị các Sở Công Thương thực hiện khai báo hoá chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP

Mẫu Giấy xác nhận khai báo hoá chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoá chất áp dụng thống nhất như Phụ lục 1 kèm theo công văn này.

2. Phiếu an toàn hoá chất

Điều 29 của Luật Hóa chất quy định “Hóa chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hóa chất nguy hiểm phải được lập Phiếu an toàn hóa chất”; “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải lập Phiếu an toàn hóa chất”.

Hóa chất nguy hiểm được quy định tại Điều 16 Nghị định 108/2008/NĐ-CP và khoản 4 Điều 4 của Luật Hóa chất “Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất: Dễ nổ; Ôxy hóa mạnh; Dễ cháy; ... Ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; Độc hại đến môi trường”. Hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm phải lập phiếu an toàn hóa chất được quy định tại Điều 17 Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Để thống nhất trong việc quản lý hoá chất nguy hiểm, giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất thực hiện khai báo hoá chất nguy hiểm, Cục Hoá chất tạm thời phân loại các hoá chất nguy hiểm trên cơ sở Danh mục hoá chất phải khai báo thuộc Phụ lục V - Nghị định 108/2008/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân xây dựng Phiếu an toàn hoá chất (Phụ lục 2 kèm theo công văn này).

Mẫu Phiếu an toàn hoá chất áp dụng thống nhất theo Phụ lục 3 kèm theo công văn này.

Mẫu Bản khai báo hoá chất đối với tổ chức, cá nhân khai báo hoá chất theo Phụ lục 4 kèm theo công văn này.

3. Về đăng ký sử dụng hoá chất độc hại theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN

Điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định “...có Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hoá chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Đề nghị các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc đăng ký sử dụng hoá chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP trước khi có các văn bản hướng dẫn khác.

4. Về thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất

Theo quy định tại Điều 41 Luật Hoá chất “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công Thương và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất”.

Từ nay, việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp sẽ do Bộ Công Thương (Cục Hoá chất) tổ chức thẩm định và phê duyệt cho đến khi có hướng dẫn cụ thể.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm:

- Đơn đề nghị phê duyệt;

- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung như Phụ lục 5 kèm theo công văn này.

Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoá chất thực hiện các quy định của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Công văn này thay thế Công văn số 28/CHC-QLTC ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Cục Hoá chất về việc hướng dẫn triển khai Luật Hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Nam Hải (để b/c);
- Lưu: VT, TTHC.

CỤC TRƯỞNG
Phùng Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 312/CHC-TTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu312/CHC-TTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2009
Ngày hiệu lực26/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 312/CHC-TTHC

Lược đồ Công văn 312/CHC-TTHC thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 312/CHC-TTHC thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu312/CHC-TTHC
        Cơ quan ban hànhCục Hóa chất
        Người kýPhùng Hà
        Ngày ban hành26/11/2009
        Ngày hiệu lực26/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 312/CHC-TTHC thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 312/CHC-TTHC thực hiện quy định Nghị định 08/2008/NĐ-CP

           • 26/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực