Công văn 312/TCT-TS

Công văn số 312/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Công văn 312/TCT-TS xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đất thuê

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh 

 

Trả lời công văn số 642/CV-TNMT ngày 5/12/2005 về việc xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối tượng được và không được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) quy định tại điều 49 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 1 Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: nhà, đất là tài sản phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Như vậy, mọi trường hợp theo quy định của pháp luật về đất đai (nêu trên) thuộc đối tượng được cấp GCNQSDĐ, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp GCNQSDĐ thì phải kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính (trừ các trường hợp không phải nộp theo quy định).

Đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về đất đai để thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 312/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu312/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2006
Ngày hiệu lực20/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 312/TCT-TS xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 312/TCT-TS xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu312/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/01/2006
        Ngày hiệu lực20/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 312/TCT-TS xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Công văn 312/TCT-TS xin ý kiến chỉ đạo nộp lệ phí trước bạ của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh

          • 20/01/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/01/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực