Công văn 3120/TCHQ-GSQL

Công văn số 3120/TCHQ-GSQL về việc quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3120/TCHQ-GSQL quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3120/TCHQ-GSQL
V/v Quyền kinh doanh XK, NK của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 2465/HQĐN-NV ngày 26/11/2008 của Cục Hải quan Đồng Nai và công văn số 644/HQBD-NV ngày 24/03/2009 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền kinh doanh XNK. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1; khoản 3, Điều 2, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 67/BKH-QLKKT ngày 05/01/09) và Bộ Công Thương (công văn số 3241/BCT-KH ngày 13/04/09), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nếu DNCX được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định thì DNCX được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn tại Thông tư 23/2007/NĐ-CP">09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); Thông tư số 23/2007/NĐ-CP vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam">05/2008/TT-BCT ngày 14/01/2008 của Bộ Công Thương và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nêu trên của DNCX:

2.1. Đối với hàng nhập khẩu:

- Khi DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào, DNCX phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.

- Khi DNCX đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa, DNCX và doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

2.2. Đối với hàng xuất khẩu:

- Khi DNCX đưa hàng hóa từ thị trường nội địa vào DNCX, doanh nghiệp nội địa và DNCX phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.

- Khi DNCX xuất khẩu hàng hóa từ DNCX ra nước ngoài, DNCX phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài

3. Về chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định tại nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

4. Về hàng hóa chuyển cửa khẩu của DNCX: Thực hiện theo quy định tại tiết g, khoản 3, Điều 18, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3120/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3120/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3120/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3120/TCHQ-GSQL quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3120/TCHQ-GSQL quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3120/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 01/06/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3120/TCHQ-GSQL quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Lịch sử hiệu lực Công văn 3120/TCHQ-GSQL quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

  • 01/06/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực