Công văn 3120/TCT-HT

Công văn số 3120/TCT-HT về chính sách thu thuế nhà, đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3120/TCT-HT chính sách thu thuế nhà, đất


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3120/TCT-HT

V/v: chính sách thu thuế nhà, đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

 

Trả lời công văn số 250/CT-THNVDT ngày 08/6/2007  của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc tính thuế nhà đất cho năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất:

- Điểm 2, Mục I quy định: “2- Đối tượng nộp thuế đất được quy định tại Điều 2 Pháp lệnh về thuế nhà đất là tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hoặc trực tiếp sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình, bao gồm...”.

- Điểm 1, Mục III quy định kê khai nộp thuế đất như sau:

“1. Kê khai nộp thuế đất:

Tổ chức, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất có trách nhiệm kê khai tình trạng đất với cơ quan thuế, theo mẫu thống nhất do Bộ Tài chính phát hành (mẫu đính kèm theo Thông tư này).

Tờ khai được lập thành 2 bản gửi cho Chi cục thuế nơi có đất chịu thuế vào tháng 1 hàng năm.

Chi cục thuế có trách nhiệm tổ chức thu hồi tờ khai nhanh chóng, thuận tiện và tính số thuế phải nộp cho từng tờ khai. Sau khi được thủ trưởng cơ quan thuế phê duyệt mức thuế phải nộp, một bản tờ khai được gửi cho người kê khai nộp thuế và coi là thông báo nộp thuế lần 1, 1 bản lưu tại cơ quan thuế làm căn cứ lập sổ thuế.

Đối tượng nộp thuế đất nêu tại Điểm 2 Mục I của Thông tư này, phải chủ động liên hệ với chi cục thuế quận, huyện để nhận tờ khai và kê khai nộp thuế đất…”

Căn cứ quy định tại Thông tư số 83-TC/TCT nêu trên, trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất ở, đất xây dựng công trình (không phân biệt hình thức giao đất; hoặc được nhà nước cho phép chuyển từ thuê đất sang giao đất) phải kê khai nộp thuế nhà, đất với Cơ quan Thuế nơi có đất chịu thuế. Thuế nhà, đất được tính, thu theo năm dương lịch, trường hợp đối tượng nộp thuế nhà, đất có đất chịu thuế phát sinh năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng thì cơ quan Thuế thực hiện thu thuế nhà đất của năm đầu và năm cuối theo số tháng thực tế sử dụng (tháng đầu và tháng cuối nếu không đủ số ngày trong tháng thì không phải tính thuế nhà, đất của tháng thiếu đó).

- Kể từ ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục VIII, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3120/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3120/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3120/TCT-HT chính sách thu thuế nhà, đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3120/TCT-HT chính sách thu thuế nhà, đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3120/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3120/TCT-HT chính sách thu thuế nhà, đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3120/TCT-HT chính sách thu thuế nhà, đất

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực