Công văn 3121/TCT-CS

Công văn số 3121/TCT-CS V/v ưu đãi miễn giảm thuế TNDN do Tổng Cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3121/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3121/TCT-CS

V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà

Trả lời công văn số 939 CT/TTHT ngày 04/7/2007 của Cục thuế tỉnh Hà hỏi về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 43 và Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Điều 43. Thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 Nghị định này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm”.

Điều 46: ...1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được đăng công báo số 15+16 ngày 10/10/2006 và có hiệu lực ngày 25/10/2006.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty nhựa Đông Á (Công ty) được thành lập vào tháng 2 năm 2007 là thời Điểm Nghị định số 108/2007/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành, nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các Điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007.

Về mức ưu đãi và thủ tục miễn, giảm thuế TNDN, Công ty tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế theo các Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 của Nghị định 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà biết và hướng dẫn Công ty nhựa Đông Á thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- , CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3121/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3121/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3121/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3121/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3121/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3121/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3121/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực