Công văn 3126/TCT-CS

Công văn số 3126/TCT-CS về thuế đối với cá nhân làm đại lý do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3126/TCT-CS thuế đối với cá nhân làm đại lý


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3126/TCT-CS
V/v: thuế đối với cá nhân làm đại lý

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 2233/CT-TTTH ngày 13/07/2007 của Cục thuế tỉnh Nam Định hỏi về việc kê khai thuế đối với cá nhân làm đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Về thủ tục kê khai, khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp mà cơ sở kinh doanh giao đại lý nộp thay cho đại lý là hộ kinh doanh cá thể:

- Tại Điểm 3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC và Công văn số 13692/TC/TCT ngày 23/11/2004 về việc thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý đã hướng dẫn: Cơ sở kinh doanh giao đại lý cho hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh nhưng thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ làm dịch vụ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đúng giá phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ấn định là 5% trên hoa hồng đại lý được hưởng (bao gồm cả các Khoản nhận chi hỗ trợ từ bên giao đại lý. Cơ sở kinh doanh giao đại lý có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của các hộ kinh doanh làm đại lý nêu trên, nộp Ngân sách nhà nước cùng với việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng hàng tháng của cơ sở và được hưởng Khoản thù lao bằng 0,8% số thuế thực tế đã thu của đại lý để nộp Ngân sách nhà nước. Số tiền thù lao này được khấu trừ vào số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thu của đại lý trước khi nộp Ngân sách.

Để thống nhất các chỉ tiêu khi kê khai, nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp theo các nội dung hướng dẫn trên đây, Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai (Mẫu số 01/TNDN-KT) kèm theo Công văn này để thuận tiện cho việc kê khai thuế, theo dõi thu nộp và kế toán, thống kê thuế”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp mà cơ sở kinh doanh giao đại lý nộp thay cho đại lý là hộ kinh doanh cá thể theo tờ khai kèm theo công văn số 11684/BTC/TCT nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp thuế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3126/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3126/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3126/TCT-CS thuế đối với cá nhân làm đại lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3126/TCT-CS thuế đối với cá nhân làm đại lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3126/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3126/TCT-CS thuế đối với cá nhân làm đại lý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3126/TCT-CS thuế đối với cá nhân làm đại lý

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực