Công văn 3128/BNN-ĐMDN

Công văn 3128/BNN-ĐMDN năm 2013 cử cán bộ doanh nghiệp tham gia Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3128/BNN-ĐMDN năm 2013 cử cán bộ doanh nghiệp tham gia tư vấn đấu thầu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3128/BNN-ĐMDN
V/v cử cán bộ doanh nghiệp tham gia Tổ chuyên gia tư vấn đầu thầu và Tổ thẩm định HSMT và KQ lựa chọn nhà thầu.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 17/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu lựa chọn Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; Quyết định số 997a/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 03/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và Quyết định số 1383/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp cử đại diện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu (01 người) và Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (01 người).

2. Đại diện doanh nghiệp tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu đúng 8 giờ ngày 23/7/2013 có mặt tại Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tham gia công tác mở thầu và chấm thầu.

3. Đại diện doanh nghiệp tham gia Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ có thông báo bằng điện thoại lịch làm việc cụ thể.

Đề nghị Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản cử cán bộ tham gia Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, có mặt đúng thời gian và địa điểm để tham gia công tác đấu thầu theo quy định (văn bản gửi về Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà Liên cơ số 2-số 16 Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội; ĐT: 04.37345136, FAX: 04.37344598)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hà Công Tuấn (để b/c);
- Vụ Tài chính (để cử người);
- Lưu: VT, Ban ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Lại Hữu Ước

 

Thuộc tính Công văn 3128/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3128/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực10/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3128/BNN-ĐMDN năm 2013 cử cán bộ doanh nghiệp tham gia tư vấn đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3128/BNN-ĐMDN năm 2013 cử cán bộ doanh nghiệp tham gia tư vấn đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3128/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLại Hữu Ước
        Ngày ban hành10/07/2013
        Ngày hiệu lực10/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3128/BNN-ĐMDN năm 2013 cử cán bộ doanh nghiệp tham gia tư vấn đấu thầu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3128/BNN-ĐMDN năm 2013 cử cán bộ doanh nghiệp tham gia tư vấn đấu thầu

              • 10/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực