Công văn 3128/BTP-TTTH

Công văn số 3128/BTP-TTTH về việc từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3128/BTP-TTTH từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3128/BTP-TTTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong trao đổi thông tin, Lãnh đạo Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học và Cục Thi hành án dân sự từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Hiện nay, Trung tâm tin học đã tiến hành việc cấp hộp thư điện tử cho các đơn vị Thi hành án và cán bộ được phân công quản lý hộp thư của đơn vị. Việc cấp hộp thư cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Thi hành án địa phương sẽ được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Tin học trong quá trình triển khai, thực hiện công việc. Bộ Tư pháp yêu cầu các đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

1. Nhận các tài liệu, gồm: “tài khoản thư điện tử, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử và khai thác Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp” do Trung tâm Tin học gửi cho cán bộ và cơ quan thi hành án dân sự thuộc tỉnh/ thành phố mình (qua đường Bưu điện); ký nhận biên bản bàn giao và gửi một bản (01) về Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp.

2. Chuyển giao tài khoản thư điện tử và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ, cơ quan thi hành án trực thuộc theo danh sách gửi kèm theo Công văn này (đây là danh sách do Trung tâm tin học đã tổng hợp từ đăng ký của đơn vị theo tinh thần của Công văn số: 1072/BTP-TTTH ngày 11/04/2008). Danh sách (có chữ ký xác nhận của từng cán bộ, cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc) gửi về Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp chậm nhất sau năm (05) ngày làm việc.

3. Chỉ đạo cán bộ và cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc, sử dụng hộp thư điện tử được cấp để gửi nhận, trao đổi thông tin phục vụ công việc và thay đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống thư điện tử để đảm bảo sự an toàn, bảo mật của thông tin và của hệ thống.

Các thông tin cần giải đáp, đề nghị liên hệ:

Bộ phận Quản trị mạng - Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp

Người liên hệ: đồng chí Tạ Thành Trung

Điện thoại: 04.7336091 - Fax : 04. 8231138.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thi hành án dân sự (để phối hợp);
- Lưu: VT, Trung tâm Tin học.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3128/BTP-TTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3128/BTP-TTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2008
Ngày hiệu lực30/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3128/BTP-TTTH

Lược đồ Công văn 3128/BTP-TTTH từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3128/BTP-TTTH từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3128/BTP-TTTH
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành30/09/2008
        Ngày hiệu lực30/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3128/BTP-TTTH từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3128/BTP-TTTH từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

             • 30/09/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/09/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực