Công văn 3129/VPCP-KTTH

Công văn số 3129/VPCP-KTTH về việc khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3129/VPCP-KTTH khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3129/VPCP-KTTH
V/v khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính viễn thông (văn bản số 55/KTTKTC-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 5173/BTC-TCĐN ngày 6 tháng 5 năm 2008); Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2799/BKH-KCHT&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2008) và ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 1232/BTTTT-KHTC ngày 22 tháng 4 năm 2008) về khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc, Tập đoàn Bưu chính viễn thông được quản lý và sử dụng số tiền thu về bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; Các Vụ: KTN, QHQT, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3129/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3129/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3129/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3129/VPCP-KTTH khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3129/VPCP-KTTH khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3129/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành16/05/2008
        Ngày hiệu lực16/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3129/VPCP-KTTH khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3129/VPCP-KTTH khoản thu tiền bảo lãnh hợp đồng

           • 16/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực