Công văn 31290/CT-HTr

Công văn 31290/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được khi tham gia đề tài nghiên cứu khoa học do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31290/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31290/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Trường đại học thương mại
(Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội)
MST: 0101811300

Trả lời công văn số 279/CV-ĐHTM ngày 13/04/2016 của Trường đại học thương mại hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

+ Tại điểm g Khoản 2 Điều 2 quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với các khoản sau:

“…

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được t các Hội, t chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ thành viên của Hội, của t chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp các cá nhân là thành viên của Trường đại học Thương mại tham gia đề tài nghiên cứu khoa học do Trường đại học Thương mại chủ trì là công trình nghiên cứu khoa học thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước thì thu nhập nhận được từ việc tham gia đề tài này không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trường đại học thương mại được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P TNCN; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr
(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31290/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31290/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 31290/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31290/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31290/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 31290/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 31290/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập tham gia đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội 2016

            • 17/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực