Công văn 31295/CT-HTr

Công văn 31295/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách thuế thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31295/CT-HTr giải đáp chính sách thuế thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31295/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: VPĐD HCP Healthcare ASIA PTE.LTD tại Hà Nội
(Địa chỉ: 27 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0106087064

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2016 ngày 22/02/2016 của VPĐD HCP Healthcare ASIA PTE.LTD tại Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

+ Tại tiết đ.4 Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đi với một số trường hợp như sau:

đ.4.2) Đối với người lao động m việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động:

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi li và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp...”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Văn phòng đại diện chi trả các khoản công tác phí, tiền đi lại cho các cá nhân theo định mức công tác phí cho mỗi nhân viên theo từng cấp bậc, định mức do VP vùng ở Châu Á quy định thì khoản phụ cấp này không phải hạch toán vào thu nhập tính thuế TNCN của người lao động

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để VPĐD HCP Healthcare ASIA PTE.LTD tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr
(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31295/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31295/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 31295/CT-HTr giải đáp chính sách thuế thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31295/CT-HTr giải đáp chính sách thuế thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31295/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 31295/CT-HTr giải đáp chính sách thuế thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 31295/CT-HTr giải đáp chính sách thuế thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016

           • 17/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực