Công văn 313/BNV-ĐT

Công văn 313/BNV-ĐT năm 2014 về đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 313/BNV-ĐT 2014 đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở tương đương


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/BNV-ĐT
V/v đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW các đoàn thể;
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB CC các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW các đoàn thể;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 15 tháng 01 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 39/QĐ-BNV ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương.

Để việc phát hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương thuận tiện, tiết kiệm, Bộ Nội vụ đăng tải Chương trình tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cơ sở ĐT, BD CB, CC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, đoàn thể Trung ương;
- Sở Nội vụ, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Thuộc tính Công văn 313/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu313/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Download Công văn 313/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 313/BNV-ĐT 2014 đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở tương đương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 313/BNV-ĐT 2014 đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở tương đương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu313/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýChu Văn Thành
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 313/BNV-ĐT 2014 đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở tương đương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 313/BNV-ĐT 2014 đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở tương đương

           • 25/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực