Công văn 3134_TCT-CS

Công văn số 3134_TCT-CS V/v Thuế TNDN đối với khoản trái tức trái phiếu Chính phủ do Tổng Cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3134_TCT-CS Thuế TNDN khoản trái tức trái phiếu Chính phủ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3134_TCT-CS

V/v: Thuế TNDN đối với Khoản trái tức trái phiếu Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Trả lời công văn số 309/2007/CV-SSIHO ngày 14/5/2007 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khoản trái tức trái phiếu Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương quy định: “Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán nợ, do Chính phủ phát hành, có thời hạn, có mệnh giá, có lãi, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối với người sở hữu trái phiếu”.

Tại Điểm 1.1.1.1.h Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán quy định: “Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu (trừ các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định của pháp luật) từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ” thuộc doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên, các vướng mắc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được giải đáp như sau:

- Trường hợp Công ty mua bán trái phiếu Chính phủ thì Khoản lãi từ hoạt động mua bán này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế;

- Trường hợp Công ty sở hữu trái phiếu Chính phủ thì trái tức trái phiếu Chính phủ mà Công ty nhận được được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (trừ trái tức của các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định của pháp luật).

2. Tại Điểm 5 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn:

5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

5.4. Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, Điều chỉnh thông tin;

- Bản giải trình khai bổ sung, Điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, Điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp năm 2005, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn đã không kê khai Khoản trái tức trái phiếu Chính phủ vào doanh thu tính thu nhập chịu thuế, đến nay Công ty phát hiện sai sót thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo mẫu biểu quy định ở Điểm 5.4 Mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên và nộp cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn biết và thực hiện.

 

Nơi Nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3134_TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3134_TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3134_TCT-CS Thuế TNDN khoản trái tức trái phiếu Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3134_TCT-CS Thuế TNDN khoản trái tức trái phiếu Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3134_TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/08/2007
        Ngày hiệu lực07/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3134_TCT-CS Thuế TNDN khoản trái tức trái phiếu Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3134_TCT-CS Thuế TNDN khoản trái tức trái phiếu Chính phủ

           • 07/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực