Công văn 3137/BKHĐT-TH

Công văn 3137/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3137/BKHĐT-TH 2015 báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3137/BKHĐT-TH
V/v hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 báo cáo tình hình và dự kiến các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, trong đó báo cáo bổ sung một số nội dung theo các phụ lục kèm theo như sau:

1. Báo cáo danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo các thời điểm nghiệm thu khối lượng thực hiện như sau:

a) Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015.

c) Chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2015.

2. Dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo từng nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương chuẩn bị báo cáo các nội dung về nợ đọng xây dựng cơ bản theo các quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg nêu trên, văn bản số 5318/BKHĐT-TH và các nội dung hướng dẫn bổ sung tại văn bản này, báo cáo cấp có thẩm quyền và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đường văn bản (2 bản) và theo thư điện tử [email protected] và Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Lãnh đạo Bộ;
- Ban quản lý các KKT, KCN;
- Sở KH&ĐT;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO

(Kèm theo văn bản số 3137/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 5 năm 2015)

1. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo:

- Biểu mẫu số 1: Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 3: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 5: Danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 6: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ... có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 (đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu có nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước,... báo cáo mỗi nguồn vốn thành một biểu riêng).

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:

- Biểu mẫu số 2: Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 4: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 5: Danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 6: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ... có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 (đề nghị các tỉnh, thành phố Trung ương nếu có nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương, ... báo cáo mỗi nguồn vốn thành một biểu riêng).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3137/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3137/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2015
Ngày hiệu lực22/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3137/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 3137/BKHĐT-TH 2015 báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3137/BKHĐT-TH 2015 báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3137/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành22/05/2015
        Ngày hiệu lực22/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3137/BKHĐT-TH 2015 báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3137/BKHĐT-TH 2015 báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg

           • 22/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực