Công văn 3139/VPCP-KTTH

Công văn 3139/VPCP-KTTH về ưu đãi đầu tư đối với Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3139/VPCP-KTTH ưu đãi đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3139/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi đầu tư đối với Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5625/BTC-CST ngày 29 tháng 4 năm 2011 về việc ưu đãi đầu tư đối với Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan nghiên cứu, bổ sung vào Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo hướng đưa các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xác xã: Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào, Bình Hải, Bình Sa, Bình Nam (huyện Thăng Bình), tỉnh Quảng Nam vào Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để Dự án trên được áp dụng ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật và bình đẳng với các dự án tương tự khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3139/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3139/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3139/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3139/VPCP-KTTH ưu đãi đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3139/VPCP-KTTH ưu đãi đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3139/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3139/VPCP-KTTH ưu đãi đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3139/VPCP-KTTH ưu đãi đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư

             • 18/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực