Công văn 314/BHXH-GĐ1

Công văn 314/BHXH-GĐ1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 314/BHXH-GĐ1 2019 áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí chữa bệnh Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 314/BHXH-GĐ1
V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng. Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2019). Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh xin thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

1. Người có thẻ đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (Hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 67.050.000 đồng (sáu bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương 45 tháng lương cơ sở.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 8.940.000 đồng (tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/07/2019.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu: VT, GĐ1, GĐ2

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Thanh Huyền

 

Thuộc tính Công văn 314/BHXH-GĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu314/BHXH-GĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(30/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 314/BHXH-GĐ1

Lược đồ Công văn 314/BHXH-GĐ1 2019 áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí chữa bệnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 314/BHXH-GĐ1 2019 áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí chữa bệnh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu314/BHXH-GĐ1
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLưu Thị Thanh Huyền
        Ngày ban hành23/05/2019
        Ngày hiệu lực23/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (30/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 314/BHXH-GĐ1 2019 áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí chữa bệnh Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 314/BHXH-GĐ1 2019 áp dụng mức lương cơ sở mới thanh toán chi phí chữa bệnh Hồ Chí Minh

              • 23/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực