Công văn 314/TCT-PCCS

Công văn số 314/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung toàn văn Công văn 314/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2158/CT-TTHT ngày 25/10/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc ưu đãi về thuế TNDN đối với các trường ngoài công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: "Cơ sở kinh doanh phải quyết toán thuế theo năm…"

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 quy định: "Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có quy định hiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó".

Căn cứ theo quy định nêu trên, việc áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành. Các trường ngoài công lập quyết toán thuế theo kỳ kế toán năm nhưng chia đều cho 12 tháng và áp dụng thuế suất 10% từ tháng 7 năm 2006.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

  


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 314/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu314/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2007
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 314/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 314/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu314/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành16/01/2007
        Ngày hiệu lực16/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 314/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

          Lịch sử hiệu lực Công văn 314/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

          • 16/01/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/01/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực