Công văn 3141/TCT-PCCS

Công văn số 3141/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung toàn văn Công văn 3141/TCT-PCCS tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3141/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp chính sách thuế 

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1162/CT-THDT ngày 28/6/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về việc tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 quy định:

"Điều 2. – Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Khu công nghiệp" là khu tập trung các doanh nghiệp KCN chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trong khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất".

Tại Điểm 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Bổ sung thêm Khoản 13 vào Điều 36 như sau:

13. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất".

Tại Điểm 6 Điều 1 của Nghị định trên sửa đổi Điểm 12, Mục VI, Danh Mục A

"12. Đầu tư sản xuất chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên, Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú tỉnh Quảng Ngãi là Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Đối với khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp nêu tại Điểm 12, Mục VI, Danh Mục A không do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mà do các cấp có thẩm quyền khác quyết định thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3141/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3141/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2006
Ngày hiệu lực25/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3141/TCT-PCCS tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3141/TCT-PCCS tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3141/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/08/2006
        Ngày hiệu lực25/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3141/TCT-PCCS tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3141/TCT-PCCS tiêu chí để xác định Khu công nghiệp nhỏ và vừa

            • 25/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực