Công văn 3142/VPCP-QHQT

Công văn số 3142/VPCP-QHQT về việc danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thụy Sỹ tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3142/VPCP-QHQT danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3142/VPCP-QHQT
V/v danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2849/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2008) về việc trình duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước" do Thụy Sỹ tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ. Tổng vốn của Dự án là 1,135 triệu CHF, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ là 1,1 triệu CHF, vốn đối ứng khoảng 0,035 triệu CHF (tương đương khoảng 550 triệu VND) do Bộ Tài chính tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

2. Giao Bộ Tài chính:

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, chỉ đạo chủ dự án hoàn thiện văn kiện dự án, tiến hành thẩm định và triển khai Dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

- Tiến hành các thủ tục theo quy định để có thể ký Thư thỏa thuận với phía Thụy Sỹ để tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên của Chính phủ Thụy Sỹ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 3142/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3142/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3142/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3142/VPCP-QHQT danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3142/VPCP-QHQT danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3142/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/05/2008
        Ngày hiệu lực16/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3142/VPCP-QHQT danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3142/VPCP-QHQT danh mục Dự án HTKT Nâng cao năng lực của UBCKNN do Thụy Sỹ tài trợ

              • 16/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực