Công văn 3143/GSQL-GQ1

Công văn 3143/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3143/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3143/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giấy Kraft Vina.
(Đ/c: D6A-CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số 01/CVHQ-VN/2018 ngày 30/8/2018 của Công ty TNHH Giấy Kraft Vina liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua, hoạt động nhập khẩu phế liệu có chiều hướng gia tăng mạnh, có nhiều diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp lợi dụng sơ hở về cơ chế chính sách để nhập khẩu phế liệu không đủ điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường vào Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5290/VPCP-KTTH ngày 05/6/2018 về việc quản lý chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4202/TCHQ-PC ngày 17/7/2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam. Trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu, cơ quan hải quan nhận được báo cáo phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục kiểm tra thực tế đối với phế liệu thời gian qua. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5612/TCHQ-GSQL ngày 27/9/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (gửi kèm).

2. Đối với những nội dung vướng mắc khác, Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận và sẽ tham gia ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường khi xây dựng chính sách quản lý đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Lưu ý, đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường số QCVN 33:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Giấy Kraft Vina biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3143/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3143/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2018
Ngày hiệu lực04/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3143/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3143/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3143/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3143/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành04/10/2018
        Ngày hiệu lực04/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3143/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3143/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu

           • 04/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực