Công văn 3144/GSQL-GQ1

Công văn 3144/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu nhựa phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3144/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu nhựa phế liệu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nhựa phế liệu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội Nhựa Việt Nam
(Đ/c: số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 39/CV-HHNVN ngày 08/8/2018 của Hiệp hội Nhựa Việt Nam về vướng mắc nhập khẩu nhựa phế liệu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 4202/TCHQ-PC đã dẫn chiếu các quy định của pháp luật để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, cụ thể là Điều 31, 32, 33, 34 Luật Hải quan năm 2014. Theo đó yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng quy định về kiểm tra hải quan, trường hợp kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị tại hiện trường không xác định được lô hàng phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường thì Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Kiểm định Hải quan/ Cục Kiểm định Hải quan phối hợp thực hiện lấy mẫu đại diện của lô hàng để thực hiện phân tích đánh giá.

Nội dung lấy mẫu kiểm tra của cơ quan hải quan không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà là một hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa bằng các phương tiện, máy móc kỹ thuật của cơ quan hải quan; đồng thời đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5290/VPCP-KTTH.

Liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành QCVN 32:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018. Đề nghị Hiệp hội Nhựa Việt Nam hướng dẫn các thành viên thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Hiệp hội Nhựa Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3144/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3144/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2018
Ngày hiệu lực04/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3144/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3144/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu nhựa phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3144/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu nhựa phế liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3144/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành04/10/2018
        Ngày hiệu lực04/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3144/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu nhựa phế liệu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3144/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu nhựa phế liệu

           • 04/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực