Công văn 3144/TCHQ-KTTT

Công văn số 3144/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3144/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3144/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 528/HQCT-NV ngày 08/5/2009 của Cục Hải quan Cần Thơ báo cáo kết quả xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy hiệu Baotian theo chỉ đạo tại công văn số 2365/TCHQ-KTTT ngày 29/4/2009. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác định lại trị giá tính thuế lô hàng xe máy hiệu Baotian, dung tích xi lanh 152cc, xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu theo tờ khai số 52/NK/KD/CCT ngày 10/3/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2365/TCHQ-KTTT ngày 29/4/2009 chỉ đạo Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện việc xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Yêu cầu Cục trưởng cục Hải quan Cần Thơ:

1. Nghiêm túc thực hiện công tác xác định trị giá theo đúng trình tự, nguyên tắc các phương pháp xác định trị giá theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

2. Không chuyển sau thông quan đối với trường hợp này vì đây là mặt hàng quản lý rủi ro thuộc đối tượng phải tham vấn và xác định trị giá tại khâu thông quan theo đúng quy định tại Thông tư 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC.

3. Khi xác định trị giá phải thực hiện theo đúng quy định về việc sử dụng dữ liệu giá quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

4. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ công chức và Lãnh đạo phụ trách tại khâu nghiệp vụ liên quan về việc thực hiện công tác xác định trị giá không đúng quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP; Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC và chậm trễ trong việc thực hiện chỉ đạo. của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2365/TCHQ-KTTT ngày 29/4/2009, đồng thời báo cáo kết quả theo chỉ đạo tại công văn số 2365/TCHQ-KTTT ngày 29/4/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3144/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3144/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3144/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3144/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3144/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành 01/06/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3144/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 3144/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế

  • 01/06/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực