Công văn 3144/TCT-CS

Công văn 3144/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển lỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3144/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển lỗ


 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2052/CT-TTr2 ngày 22/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển lỗ của Công ty TNHH Việt Nam Iritani, sau khi xin ý kiến Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và Vụ Chế độ Kế toán Kiểm toán (Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội quy định:

 "1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "RND"). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

- Tại Luật thuế TNDN năm 2003, Luật thuế TNDN năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành đến quy định: Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

- Tại Luật quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành quy định đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

- Tại các mẫu biểu về khai thuế TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thuế đều tính theo đồng Việt Nam.

- Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế quy định đồng tiền khai thuế là đồng Việt Nam.

Theo công văn trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Công ty TNHH Việt Nam Iritani được Bộ Tài chính cho phép sử dụng đồng ngoại tệ (đồng USD) làm đơn vị tiền tệ trong hạch toán kế toán.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Iritani được Bộ Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của từng đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Các Vụ: PC, CST, CĐKT;
-Các Vụ PC - TCT;
-Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3144/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3144/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3144/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3144/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển lỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3144/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển lỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3144/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3144/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển lỗ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3144/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển lỗ

            • 11/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực