Công văn 3146/TCT-CS

Công văn 3146/TCT-CS năm 2020 về trả lời kiến nghị về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3146/TCT-CS 2020 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3146/TCT-CS
V/v: trả lời kiến nghị

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sinh học Nông nghiệp Hai Lúa Vàng.
(Địa chỉ: Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 5543/VPCP-ĐMDN ngày 08/07/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển Đơn phản ánh kiến nghị của Công ty Cổ phần Sinh học Nông nghiệp Hai Lúa Vàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (và các Luật sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT) quy định về thuế suất thuế GTGT.

- Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT) quy định về thuế suất thuế GTGT.

- Căn cứ quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất thuế GTGT.

- Tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.

- Tại Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

“1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:

1b. Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác và các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.”

- Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân pht phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;” ”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty Cổ phần Sinh học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng liên hệ với Cơ quan quản lý chuyên ngành về phân bón để xác định sản phẩm của Công ty có phải là phân bón không và liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng phù hợp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Sinh học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng được biết/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Văn phòng Bộ;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP. Cần Thơ (để biết);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3146/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3146/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2020
Ngày hiệu lực06/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(22/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3146/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3146/TCT-CS 2020 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3146/TCT-CS 2020 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3146/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành06/08/2020
        Ngày hiệu lực06/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (22/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3146/TCT-CS 2020 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3146/TCT-CS 2020 hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

              • 06/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực