Công văn 3148/BTNMT-TTr

Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3148/BTNMT-TTr thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/BTNMT-TTr
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các Văn bản hướng dn thi hành, ngày 05 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn s 3226/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chng rửa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một s hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất.

Đ trin khai Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đ nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng báo cáo thuộc quyn quản lý của UBND các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tin và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyn Mục đích sử dụng đất, cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phi hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (để b/c);
- Bộ trưng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, P
1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3148/BTNMT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3148/BTNMT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3148/BTNMT-TTr thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3148/BTNMT-TTr thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3148/BTNMT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành01/08/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3148/BTNMT-TTr thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3148/BTNMT-TTr thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016

             • 01/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực