Công văn 315/SYT-NVY

Công văn 315/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 315/SYT-NVY 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng COVID19 Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/SYT-NVY
V/v hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội;
- Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 6202/BYT-DP ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 6158/BYT-DP ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng (Công văn kèm theo).

Về việc này, Sở Y tế yêu cầu:

1. Các đơn vị tiếp tục tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn căn cứ trên số lượng vắc xin được Bộ Y tế cấp; ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và theo đúng Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội:

- Chủ động tham mưu Sở Y tế về các nội dung liên quan tới triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế) để huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng.

- Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mà chưa được tập huấn theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, không bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn.

- Hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

3. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã:

- Chủ động rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế), các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện tiêm chủng để huy động tối đa các lực lưng tham gia tiêm chủng; sẵn sàng bổ sung thêm các điểm tiêm chủng cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị... tùy theo tình hình dịch bệnh.


- Rà soát, tổng hợp và gửi danh sách nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mà chưa được tập huấn theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để được tập huấn.

- Tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã để bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân điền Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, Phiếu sàng lọc trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy và thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Nhng người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Các cơ sở tiêm chủng tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng để người dân tham gia đầy đủ, đúng giờ, không tụ tập đông người, sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm phù hp.

- Tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã bố trí điểm tiêm chủng phù hợp tại các khu phong tỏa (nếu có) tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.

4. Đề nghị Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã:

- Hỗ trợ Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng thì được phép tổ chức tiêm chủng mà không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

5. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ Y tế
; (để báo cáo)
- UBND TP
; (để báo cáo)
- GĐ Sở Y tế
; (để báo cáo)
- Lưu VT, NVY (KTA).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 315/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu315/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2021
Ngày hiệu lực05/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(07/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 315/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 315/SYT-NVY 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng COVID19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 315/SYT-NVY 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng COVID19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu315/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Cao Cương
        Ngày ban hành05/08/2021
        Ngày hiệu lực05/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (07/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 315/SYT-NVY 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng COVID19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 315/SYT-NVY 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng COVID19 Hà Nội

              • 05/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực