Công văn 315/TCT-PCCS

Công văn số 315/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời câu hỏi đối thoại

Nội dung toàn văn Công văn 315/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315/TCT-PCCS
V/v: trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh Yên Bái, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1: Đối với doanh nghiệp do tỉnh quản lý ở xa nên khi phân cấp cho chi cục bán, nên việc nhập báo cáo chưa kịp thời.

Các loại chứng từ chi phí phát sinh ở nước ngoài được coi là chứng từ hợp pháp để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì Chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế là các khoản chi phí liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế, các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp thì không được tính vào chi phí hợp lý. Do vậy, các khoản chi ở nước ngoài theo chế độ quy định mà có chứng từ phát sinh ở nước ngoài nếu liên quan đến doanh thu, thu nhập trong kỳ tính thuế thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Yên Bái biết./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 315/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu315/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2007
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 315/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 315/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu315/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành16/01/2007
        Ngày hiệu lực16/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 315/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại

            Lịch sử hiệu lực Công văn 315/TCT-PCCS trả lời câu hỏi đối thoại

            • 16/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực