Công văn 3150/BNV-ĐT

Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban, Phòng) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương;
- Cơ sở Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

Bộ Nội vụ hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính như sau:

1. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website:www.moha.gov.vn) Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

2. Căn cứ Chương trình đã được ban hành, các bộ, ngành, địa phương tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Tài liệu được biên soạn cần bảo đảm thời lượng, chương trình đã được quy định tại Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc biên soạn, thẩm định tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Thuộc tính Công văn 3150/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3150/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Download Công văn 3150/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3150/BNV-ĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýChu Văn Thành
       Ngày ban hành04/09/2013
       Ngày hiệu lực04/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

           • 04/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực