Công văn 3150/BTP-PLDSKT

Công văn 3150/BTP-PLDSKT năm 2019 về Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3150/BTP-PLDSKT 2019 Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/BTP-PLDSKT
V/v Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Gỗ Tâm Điểm
(Số 134 Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Thực hiện Công văn số 6179/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Gỗ Tâm Điểm về việc Ban Quản lý Khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động, căn cứ vào thông tin được cung cấp và theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phthống nhất quản lý nhà nước về đầu tư và chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty gửi các phản ánh, kiến nghị về vấn đề này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Về mặt pháp lý, Bộ Tư pháp nhận thấy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu công nghiệp đã được quy định tại Điều 61, Điều 62 và Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, theo đ, Ban Quản lý Khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư” (điểm b khoản 2 Điều 63); “Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp, khu kinh tế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chnh về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp, khu kinh tế” (điểm d khoản 2 Điều 63). Như vậy, Ban Quản lý Khu công nghiệp có thẩm quyền thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ) không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ban Quản lý khu công nghiệp. Vì vậy, Ban Quản lý khu công nghiệp chỉ cquyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nêu trên. Ban Quản lý khu công nghiệp không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Do không có thông tin đầy đủ về vấn đề mà Công ty phản ánh, kiến nghị nên Bộ Tư pháp đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp cần thiết, Công ty có thể thuê tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc Ban Quản lý Khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động, xin gửi Công ty TNHH Gỗ Tâm Điểm tham khảo, thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để biết);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (PLKTTH, Đ.Vinh).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ
Nguyễn Thanh Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3150/BTP-PLDSKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3150/BTP-PLDSKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3150/BTP-PLDSKT

Lược đồ Công văn 3150/BTP-PLDSKT 2019 Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3150/BTP-PLDSKT 2019 Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3150/BTP-PLDSKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thanh Tú
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3150/BTP-PLDSKT 2019 Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3150/BTP-PLDSKT 2019 Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động

           • 19/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực