Công văn 3151/CT-TNCN

Công văn 3151/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3151/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3151/CT-TNCN
V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện.

 

Thời gian vừa qua có một số vướng mắc về vấn đề tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 của cá nhân cư trú có thu nhập từ hoa hồng đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số và bán hàng đa cấp. Để việc tiêp1 nhận hồ sơ thuận tiện và tránh gây phiền hà cho cá nhân, căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP hướng dẫn việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế đối với các đối tượng trên như sau:

I/ Hồ sơ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân:

1. Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý xổ số và Đại lý bưu điện:

- Cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập hoa hồng từ Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện.

- Cá nhân ngoài thu nhập từ hoa hồng Đại lý còn có thu nhập từ kinh doanh thì được xem như cá nhân có thu nhập từ kinh doanh từ 02 nơi trở lên do đó nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn 153/CT-TNCN ngày 13/01/2010 của Cục Thuế.

- Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý.

- Trường hợp cá nhân làm đại lý nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân là Chi cục Thuế nơi cư trú.

2. Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm và bán hàng đa cấp:

- Cá nhân có duy nhất hoa hồng từ Đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là nơi đăng ký kinh doanh.

- Cá nhân có thu nhập hoa hồng từ đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và thu nhập từ tiền lương tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân ngoài thu nhập từ hoa hồng đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp còn có một nguồn thu nhập từ kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

- Cá nhân vừa có thu nhập hoa hồng đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp vừa có thu nhập từ kinh doanh ở 02 nơi trở lên thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn 153/CT-TNCN ngày 13/01/2010 của Cục Thuế.

3. Cá nhân vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý xổ số, đại lý bưu điện vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý xổ số, đại lý bưu điện.

4. Cá nhân vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý xổ số, đại lý bưu điện; vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý xổ số, đại lý bưu điện.

II/ Hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân:

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân là nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với các cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp. Cục Thuế thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuế biết để triển khai thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- BLĐ Cục (để biết);
- Lưu HCLT, TNCN.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3151/CT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3151/CT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3151/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3151/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3151/CT-TNCN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Đình Cử
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3151/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3151/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân

             • 25/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực