Công văn 3151/VPCP-KTTH

Công văn 3151/VPCP-KTTH về bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3151/VPCP-KTTH bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty trách nhiệm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3151/VPCP-KTTH
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Vĩnh Tường

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 14 tháng 4 năm 2011) về việc Công ty TNHH Vĩnh Tường xin cấp bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc bổ sung, điều chỉnh hoạt động kinh doanh chò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1490/VPCP-KTTH ngày 9 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VH, TT và DL, Công an;
- Công ty TNHH Vĩnh Tường;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TH, NC, QHQT,
TKBT, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3151/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3151/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3151/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3151/VPCP-KTTH bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3151/VPCP-KTTH bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty trách nhiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3151/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3151/VPCP-KTTH bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty trách nhiệm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3151/VPCP-KTTH bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty trách nhiệm

              • 18/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực