Công văn 3157/GSQL-GQ1

Công văn 3157/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3157/GSQL-GQ1 2018 xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/GSQL-GQ1
V/v thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An
(Đ/c: Lô MF1, MF1-1 Đường số 5, KCN Đức hòa 1, tỉnh Long An)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề ngày 30/8/2018 của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến) về vướng mắc đối với thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường; không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 3157/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3157/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(23/10/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3157/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3157/GSQL-GQ1 2018 xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3157/GSQL-GQ1 2018 xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3157/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (23/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3157/GSQL-GQ1 2018 xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3157/GSQL-GQ1 2018 xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

              • 05/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực