Công văn 3158/TXNK-CST

Công văn 3158/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3158/TXNK-CST 2018 hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3158/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.
(Số 7, đường s 9A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 23/2018/HAT ngày 30/5/2018 của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 thì Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật; Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thViệt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì không được hoàn thuế theo quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3158/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3158/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2018
Ngày hiệu lực15/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3158/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3158/TXNK-CST 2018 hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3158/TXNK-CST 2018 hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3158/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành15/06/2018
        Ngày hiệu lực15/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3158/TXNK-CST 2018 hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3158/TXNK-CST 2018 hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

            • 15/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực