Công văn 3160/GSQL-GQ1

Công văn 3160/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3160/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 Bộ Lao động


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 của Bộ LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Kiều Mỹ Linh.

Trả lời công văn số 25092018/GSQL-KTCL ngày 25/9/2018 của bà Kiều Mỹ Linh về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi Điều 3 Nghị định 132/2008/NĐ-CP) quy định: “3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo thuyết minh lý do lựa chọn sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này.

4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.”

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP dẫn trên. Do vậy, việc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010, cụ thể việc kiểm tra chất lượng đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư này chỉ áp dụng cho quá trình sản xuất, không áp dụng đối với hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để bà Kiều Mỹ Linh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3160/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3160/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3160/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3160/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 Bộ Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3160/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 Bộ Lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3160/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3160/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 Bộ Lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3160/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 Bộ Lao động

           • 05/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực