Công văn 3160/UBND-KT

Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3160/UBND-KT 2020 giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/UBND-KT
V/v tiếp tc giải quyết kp thi các khó khăn, vướng mắc ca doanh nghiệp do nh hưởng bởi dịch Covid-19

Bình Thuận, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: S Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo của S Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3530/SKHĐT- HTDN ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc báo cáo kết qutr li kiến ngh cho Hiệp hội doanh nghiệp đến tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh có ý kiến như sau:

Giao S Kế hoạch và Đầu tư tiếp tc chủ động, phi hợp tốt với các s ngành và địa phương trả li, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh do nh hưng ca dịch Covid-19 trong thời gian tới và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh theo quy đnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, KT.
Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3160/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3160/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2020
Ngày hiệu lực20/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3160/UBND-KT

Lược đồ Công văn 3160/UBND-KT 2020 giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3160/UBND-KT 2020 giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19 Bình Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3160/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLương Văn Hải
        Ngày ban hành20/08/2020
        Ngày hiệu lực20/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3160/UBND-KT 2020 giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19 Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3160/UBND-KT 2020 giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19 Bình Thuận

              • 20/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực