Công văn 3160/VPCP-TCCV

Công văn 3160/VPCP-TCCV về thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3160/VPCP-TCCV thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/VPCP-TCCV
V/v thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 317/BTĐKT-VI ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc thống kê danh hiệu và giải thưởng trao cho doanh nhân và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu, thẩm định đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp đảm bảo không trùng lắp về nội dung và hình thức.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn;
các Vụ: TH, PL, ĐMDN, Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, TCCV (03b). Hào, 13b.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3160/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3160/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3160/VPCP-TCCV

Lược đồ Công văn 3160/VPCP-TCCV thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3160/VPCP-TCCV thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3160/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3160/VPCP-TCCV thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3160/VPCP-TCCV thẩm định đề án tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

              • 18/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực