Công văn 3161/CT-TTHT

Công văn 3161/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3161/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: CN TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí- Xí nghiệp điều hành khoan.
Địa chỉ: 3 Tòa nhà Sailing Tower 111A Pasteur, P.B
ến Nghé, Q.1.
Mã số thuế: 0302495126-007

Trả lời văn bản số 25/19/DD-NS ngày 14/01/2019 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c.2.3 và Tiết i Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

“Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Nguyên tắc khai thuế

a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.”

…”

Căn cứ công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc;

Căn cứ công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công (bản photo đính kèm);

Trường hợp người lao động của Xí nghiệp được điều chuyển từ Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD (PVD Offshore) là đơn vị trong cùng hệ thống với Xí nghiệp (Xí nghiệp và PVD Offshore đều là đơn vị thuộc Tổng công ty CP Khoan Và DV Khoan Dầu khí) nếu trong năm 2018 người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nơi nào khác được ủy quyền cho Xí nghiệp quyết toán thuế bao gồm phần thu nhập do PVD Offshore chi trả theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC , (Xí nghiệp đánh dấu vào ô thứ nhất mẫu 02/UQ-QTT-TNCN). Xí nghiệp phải thu chứng từ khấu trừ thuế do PVD Offshore cấp (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. Xí nghiệp thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho người lao động được điều chuyển như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Xí nghiệp giải quyết nghỉ hưu cho người lao động kể từ ngày 01/12/2018 thì người lao động không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Xí nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để người lao động trực tiếp quyết toán với Cơ quan Thuế.

Cục Thuế TP thông báo Xí nghiệp biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT1;
- P.PC;
- Lưu: VT; TTHT.
550598-109-170119_ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3161/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3161/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3161/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3161/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3161/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành04/04/2019
        Ngày hiệu lực04/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3161/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3161/CT-TTHT 2019 về thuế thu nhập cá nhân Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

            • 04/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực